Gabriele Edlbauer

Enligt Grötlogiken

installation, mixed media
4,6x2x3,5 m
Stockholm, 2011

 

En gång sa Manfred Pernice att det han eftersträvade
med sin då aktuella utställning var ett slags grötlogik.
Att vissa delar betedde sig som potatisar, större klumpar, förtjockningar.
Att andra delar vore mer som små partiklar som man då och då råkar stöta på (mer eller
mindre iakttagande) under ätandet.
Och att ytterligare andra delar formade grötens
allomslutande konsistens.

 

 According to the Porridge-logic

Once, Manfred Pernice said that what he was
seeking to achieve with his then current exhibition was a kind of porridge logic.
That some components behaved like potatoes, bigger blobs, thickening.
That other components were more like small particles, that one occasionally encounters (more or less attentively) while eating.
And that yet other components formed the all-encompassing consistency of the porridge.